SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2023
Từ ngày : 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
04/12/2023
Thứ 2
05/12/2023
Thứ 3
06/12/2023
Thứ 4
07/12/2023
Thứ 5
08/12/2023
Thứ 6
09/12/2023
Thứ 7
10/12/2023
Chủ nhật